Váš sprievodca vo svete energií a technológií

KTO SME?

Sme radi, že ste zavítali na náš web. V našej spoločnosti Vás prevedieme svetom energií a technológií. Sme prvou nezávislou spoločnosťou, ktorá „kope za zákazníkov“ na trhu dodávateľov energií. Našou hlavnou úlohou je to, aby zákazníci v našom portfóliu dostali vždy úplné a korektné informácie. Profesionálny zákaznícky servis, robíme s cieľom zabezpečiť našim zákazníkom dodávku energií od tradičných a spoľahlivých dodávateľov, v tej najlepšej cene. S nami máte garantovanú záruku NAJVÝHODNEJŠEJ CENY!

ČO ROBÍME?

Náš Energetický špecialista Vám na Vašej Vyúčtovacej faktúre za združenú dodávku plynu alebo Vyúčtovacej faktúre za združenú dodávku elektriny ukáže a vysvetlí, za čo platíte a z akých zložiek sa skladá celková cena za PLYN a ELEKTRINU. Vo vyúčtovacej faktúre sa zameria na Vašu spotrebu, tarifnú sadzbu a cenu za kWh / MWh. Z dostupných cenníkov dodávateľov energií Vám navrhne cenník takého dodávateľa, ktorý Vám poskytne cenu za kWh / MWh pre Vašu tarifnú sadzbu najvýhodnejšie. Vypíše s Vami potrebné dokumenty a tým zabezpečí plynulý a čo najskorší termín zmeny dodávateľa energií. Nič, na čo ste boli do našej návštevy zvyknutý, sa nezmení. Všetky prvky plynovej a elektrickej sústavy Vašej domácnosti, ostanú aj po našej návšteve bez zmeny. Rovnaký plyn, rovnaká elektrina, tá istá distribúcia energií, tie isté meracie zariadenia, dokonca aj ten istý termín odpočtov spotreby je samozrejmosťou. Jediné čo určite po našej návšteve zaznamenáte, bude výrazne výhodnejšia cena za dodávku elektriny a plynu. V niektorých prípadoch dôjde aj ku zmene dodávateľa, nie je to však podmienkou.

Z čoho sa skladá cena ELEKTRINY

Na celom území Slovenskej republiky sú distribútorom elektriny spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. https://www.vsds.sk/ – oblasť východné Slovensko, Stredoslovenská distribučná, a. s. https://www.ssd.sk/ – oblasť stredné Slovensko, Západoslovenská distribučná, a.s. https://www.zsdis.sk/ – oblasť stredné Slovensko. Všetky prvky elektrizačnej sústavy až po meracie zariadenie, všetky úkony súvisiace so servisom, kontrolou a odpočtom merania sú preto výlučne v starostlivosti pracovníkov distribúcie, pôsobiacej na danom území Slovenska. Toto všetko bez ohľadu na to, kto je Vašim dodávateľom elektriny. Dodávateľ elektriny je obchodná spoločnosť, ktorá Vám zabezpečuje komunikáciu s distribútorom a sprostredkuje predaj samotnej elektriny spolu so službami, ktoré sú s dodávkou spojené. Hlavnou úlohou dodávateľa je zabezpečiť Vám doručenie správnej vyúčtovacej faktúry za združenú dodávku energií a sprostredkovať tak predaj elektriny.

Z čoho sa skladá cena PLYNU

Na celom území Slovenskej republiky je distribútorom plynu výlučne spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. Všetky prvky plynofikačnej sústavy až po meracie zariadenie, všetky úkony súvisiace so servisom, kontrolou a odpočtom merania sú preto výlučne v starostlivosti pracovníkov SPP – distribúcia, a.s. Toto všetko bez ohľadu na to, kto je Vašim dodávateľom plynu. Dodávateľ plynu je obchodná spoločnosť, ktorá Vám zabezpečuje komunikáciu s distribútorom a sprostredkuje predaj samotného plynu spolu so službami, ktoré sú s dodávkou spojené. Hlavnou úlohou dodávateľa je zabezpečiť Vám doručenie vyúčtovacej faktúry za združenú dodávku energií a sprostredkovať tak predaj plynu.

Začnite šetriť už teraz a objednajte si službu Energetického špecialistu

V pohodlí Vášho domova vybavíte všetko ľahko a jednoducho. Nie je potrebné nikam chodiť. Náš energetický špecialista Vás navštívi a na základe analýzy Vašej domácnosti navrhne najoptimálnejšie riešenie.

cost-4164538