Prečo si nechať poradiť od energetického špecialistu?

Prieskum trhu dodávateľov energií, stojí za našim úspechom. Spolupracujeme výlučne s tradičnými a spoľahlivými dodávateľmi energií. Pre našich zákazníkov zabezpečujeme exkluzívne podmienky, práve z dôvodu počtu zákazníkov, ktorých spravujeme.
Spolu toho dokážeme viac a záruku najlepšej ceny Vám GARANTUJEME.

A to musím?

Aktualizácia dodávateľa energií, nie je záležitosťou povinnou. Na druhej strane je potrebné tejto téme venovať pozornosť ASPOŇ 1x ZA ROK. Pretože jednoduchým administratívnym úkonom, v ktorom Vám energetický špecialista aktivuje zľavu u dodávateľa, platnú na daný rok/obdobie, dokážete ušetriť značnú sumu financií. Rádovo sa zľava za dodávku pohybuje v 10-kách percent.
Kvalita elektriny a plynu je rovnaká u všetkých dodávateľov. Dodávatelia sa líšia kvalitou služieb, stratégiou nákupu plynu, čo ovplyvňuje výšku zľavy akú vedia zákazníkom ponúknuť.

Prečo nám záleží na tom, aby ste platili menej?

Prečo by ste za energie mali platiť viac, ako je potrebné? My z ESBD si uvedomujeme to, že bežný zákazník rieši ceny energií až v momente, keď mu dodávateľ doručí nedoplatok. Práve preto máme proces správy o zákazníka nastavený na periodicky opakujúcej sa interakcii zákazníka. Cieľom je spokojný zákazník. Prostriedkom k spokojnosti je výhodná cena energií a kvalita dodávaných služieb.

Ako často mám sledovať cenu energií?

K úprave cien energií dochádza spravidla k 1.1. nového roka. Práve december je mesiacom, kedy je dobré odkontrolovať výšku cien energií a kontaktovať nášho energetického špecialistu, ktorý Vám pripraví ponuku na mieru.

Mám viazanosť, nebudem platiť pokutu?

Pokiaľ energetický špecialista u Vás zistí že ste viazaný, jeho povinnosťou je uviesť dátum zmeny dodávateľa energií k najbližšiemu termínu zmeny cenníkov u všetkých dodávateľov energií na Slovensku. Tento termín je spravidla 1. január najbližšieho nového roka. O cenách energií pre domácnosti totiž rozhoduje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), ktorý ceny pre rezidenčný segment zákazníkov zákonným spôsobom reguluje.

Na základe čoho URSO rozhoduje o cenách energií?

Regulácia cien energií pre rezidenčných zákazníkov, je určená na základe vývoja cien na svetových trhoch a makroekonomických ukazovateľov slovenskej ekonomiky.

Ako sa viem, ako zákazník dostať k nižšej cene za dodávku energií?

Kontaktujte svojho energetického špecialistu prostredníctvom nášho kontaktného formulára a on Vám pripraví ponuku, ktorá bude pre Vás určite najvýhodnejšia. Zároveň Vám priblíži všetky skutočnosti, ktoré do cenotvorby vstupujú.

Prečo by som mal energetickému špecialistovi ukazovať faktúru?

Faktúra za združenú dodávku energií je jediným dokumentom, ktorý obsahuje relevantné dáta o spotrebe, tarife, cene Vášho odberného miesta. Pokiaľ chcete získať pravdivé a úplné informácie a dostať najvyššie zľavy, tieto dáta je potrebné nášmu špecialistovi ukázať. Zľava za dodávku energií sa určuje na základe tarifnej sadzby odberného miesta. Tarifa sa určuje spravidla na základe spotreby. Preto pre správne nastavenie zľavy a ceny je nevyhnutné energetickému špecialistovi predložiť faktúru.

Ako často URSO mení ceny a čo tá cena znamená?

K zmenám cien pristupuje URSO spravidla 1x ročne. Termín zmeny cien energií je spravidla určený k 1. Dňu nového roka, tj 1.január nasledujúceho roka. Cena určená URSOm znamená maximálnu možnú cenu dodávateľov energií. Tejto cene hovoríme tiež TARIFNÁ CENA / MAXIMÁLNA KOMODITNÁ ČASŤ KONCOVEJ CENY energií.

Viem dostať zľavu aj na cenu distribúcie, prípadne zľavu na výšku finálnej ceny faktúry za združenú dodávku energií?

Zľavu je možné uplatniť VÝLUČNE na dodávku energií. Cena za výrobu, prepravu, uskladňovanie je určená pevne, distribučnou spoločnosťou, ktorá distribúciu na danom území Slovenska zabezpečuje.

Môžem požiadať pri zmene dodávateľa aj o zmenu distribúcie, alebo výmenu káblov, plynovodu, či elektromera?

Zmena dodávateľa v sebe obnáša výlučne výmenu tzv obchodnej zložky energií. Distribúcia a servis s ňou spojený ostáva v plnej kompetencii distribučnej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za distribúciu energií v danom regióne Slovenska. Distribúciu NIE JE MOŽNÉ ZMENIŤ!

A dokedy bude vybraný dodávateľ energií lacnejší ?

Dodávateľ energií sa Vám pri uzatvorení zmluvného vzťahu zaviaže na konkrétne obdobie, počas ktorého Vám garantuje výšku zľavy. Zákazník má vždy pri zmene cien URSOm možnosť, vybrať si najvýhodnejšieho dodávateľa na nasledujúce obdobie, bez ohľadu na to, či je alebo nie je viazaný u svojho súčasného dodávateľa energií. Naši energetickí špecialisti Vám radi s výberom najvýhodnejšieho dodávateľa poradia.